Array

方崧卿的欧公情怀

方崧卿(1135年-1194年),字季申,南宋福建莆田人。历官湖广总领事所干办公事、两浙路转运司属官、知上饶县、通判明州、知南安军、知吉州、广东路提点刑狱、广西转运判官、京西转运判官等。他亦是南宋著名的校勘学家和韩愈研究者。出于对吉州先贤欧阳修(1007年-1072年)的敬仰,方崧卿在知吉州的短短年余间,以儒者干政,处处不忘提倡欧公的文化事业。

新建吉州之“六一堂”

1190年,方崧卿到任吉州。政事稍定后,他对同僚说:“此邦六一先生故乡也,而郡治寂无纪焉,非阙欤?”于是,他捐布三十万,请来匠工,建祠于郡圃之东、三瑞堂(州治便厅后)之左,为堂七楹,经过月余,即已完工,名为“六一堂”,并绘制欧公像于其中,以为拜谒之所。而后又搜集欧公之遗墨,伐石刻之,置于堂内。乡贤周必大听闻后,称赞说:“甚善!名堂虽欲易,焉得而易于是!”乡贤杨万里更是驰《吉州新建六一堂记》相贺,其云:“六一堂昔在颖,今在庐陵,是非先生之志也乎?然在颖之华屋,今为荒烟野草;在庐陵之荒烟野草,今为华屋。”他颇为自豪地说,欧公离世已百余年,其在颖(今安徽阜阳)之“六一堂”已成为荒烟野草,而今新建的“六一堂”终于回归庐陵,这既是天意,也是人意。最后杨万里称贺说:“使吾邦不逢今侯,斯堂其能归乎?”即大力赞赏方菘卿之作为。

修缮“西阳宫”之遗迹

吉州永丰沙溪乃欧公之故里。沙溪泷冈之西阳宫,保存有欧公之祖屋旧祠、其父母和妻室之坟茔以及欧公1071年派人送归沙溪的欧公真迹《泷冈阡表》碑文。其时,适有沙溪士人陈养廉对欧公敬仰有加,故在其申请及县府的批示下,陈养廉自筹钱两对原有破败的文忠公祠进行了修葺和扩建。完工后,周必大亲题“欧阳文忠公祠”六个大字悬于门楣之上,杨万里亲自为之作《沙溪六一先生祠堂记》。方崧卿到访后,听闻陈养廉之善举,驰书致礼,大加赞赏。但他见祠堂周边遗存仍破败荒芜,也不由黯然神伤,当即表示欲对西阳宫遗迹进行保护和修缮,以为留存欧公之遗风和慰籍士民对欧公之思念。随后,方菘卿令永丰县尉陈元勋全面督修西阳宫遗迹。1191年,方菘卿出钱十万,修筑了《泷冈阡表》碑周边之门墙,修葺了欧公父母之坟茔,且令县尉出钱物,派人修葺欧公之故居。

摹刻《集古录跋尾》真迹

知吉期间,为使欧公之文气传播乡里和风励学者,方菘卿还四处寻访欧公后裔,搜求欧公《集古录跋尾》之真迹。经其日积月累,旁搜远取,共集得《集古录跋尾》真迹250余篇,与原有印本相比,未收集到者也仅百余篇。之后,他聘请本地优良木工进行摹刻刊印。据周必大所言,其摹刻效果非常之好,指授点画犹如欧公亲笔,绝非石刻所能相比。因治理吉州有功,1191年,方菘卿调任广东路提点刑狱,其时摹刻之事尚未全面完工。到任后,方菘卿仍然心挂此事,继续捐寄自己的薪俸,付予木刻工,以竟其事。对此,周必大赞叹说:“其用力至矣!”或许是受方菘卿影响和启发之故,周必大后来也接续了欧公文章的搜集和刊刻之业,从1191年至1196年,编刊了《欧阳文忠公集》,成为至今最权威的版本。

由是可见,方菘卿在吉的年余间,旋即完工了数项事关欧公的文化事业,足见其对欧公的敬仰与推崇,故他也接力欧公的韩文整理与校勘事业,在其校勘学专著《韩集举正》的卷首,即引欧公“韩文印本初未必误,多为校雠者妄改”之语,以作为其校勘韩文之原则。

精彩推荐